bloesembos

Aan de Bloesemberg is iets moois ontstaan : een fraai buurtparkje tjokvol natuur, speelaanleidingen en gelegenheid tot ontmoeten. Het is ontstaan als een inwonersinitiatief voor en door buurtbewoners van de Bloesemberg en omgeving die samen met de gemeente in 2020 hun ideeën vorm hebben gegeven.

 

Hoewel de Bloesembergbewoners zelf hebben gewerkt aan het idee, het ontwerp en de uitvoering heeft de gemeente in faciliterende zin dit initiatief op diverse manieren prima ondersteund met vakkennis alsook (in de realisatiefase) met de benodigde man- en machinekracht. En zal dat ook nog blijven doen maar in afnemende mate omdat de bewoners van de Bloesemberg, verenigd in een zogenaamd Kernteam, zo nu en dan aangevuld met  andere vrijwilligers uit de buurt, zelf het reguliere onderhoud ter hand zullen nemen. Wat dit behelst leest u elders op deze website.

 

Het initiatief brengt meer ruimte voor groen: voor bomen, struiken en bloeiende bloemen. Ook is er een deel van het Bloesembos waar fruitbomen en -struiken aangeplant zijn die straks voor de kinderen van de Bloesemberg (en kinderen van elder die er spelen) gelegenheid geven om een kinderhandje besjes of ander fruit te plukken.

Er zijn enkele honderden boompjes geplant die over een paar jaar een mooi bos ('tiny forest') gaan vormen, een groen hart in de B-bergen. Het spelen van de kinderen zal zich niet beperken tot de speelplek, maar het is ook de bedoeling dat de kinderen in en om het bos (als dat wat groter gegroeid is straks) gaan spelen. Kortom: een bosgebied met een open structuur: een prima plek voor kinderen om te spelen in een natuurlijke omgeving.

De bestaande speelmogelijkheden blijven en er komt een tweede  voetbaldoeltje bij. Bovendien komen er natuurlijke speelvoorzieningen : kinderen kunnen dus lekker blijven klimmen en klauteren.

Het kernteam heeft samen met de gemeente de meest geschikte bomen en struiken gekozen. Zo staan er bomen die passen in deze omgeving en die goed te onderhouden zijn. De bomen die midden in het gebied staan zijn door de gemeente aangeplant. In de eerste jaren daarna zullen we een bijdrage leveren aan het onderhoud. Een groep bewoners vormt samen een onderhoudsteam, een combinatie van een aantal Kernteamleden en andere geinteresseerde omwonenden.

Een groep omwonenden van ca. 15 adressen hebben aangegeven graag mee te helpen met het onderhouden van het Bloesembos.

Op die manier houden we samen het Bloesembos mooi voor iedereen! We hebben gemerkt dat een groeiende groep omwonenden die geen kans ziet om mee te werken aan het onderhoud wel heel graag geinformeerd blijft, om die reden hebben we een nieuwsbrief die we verspreiden, en natuurlijk deze website en een Facebook pagina.

Het ontwerp biedt ook ruimte voor een mooie bloemenweide, die minder onderhoud zal vragen, omdat de bloemen zichzelf steeds opnieuw uitzaaien. Het hele gebied wordt zo weer aantrekkelijk voor vogels, egels, eekhoorns, vlinders, bijen en insecten. Biodiversiteit zal zeker een boost krijgen door de metamorfose van dit buurtparkje.

Heeft u vragen, maak gebruik van de contactpagina elders op deze website!

 

Kernteam Bloesembos